De week van de RI&E

Een ondernemer loopt risico’s, dat weet u als geen ander. Het product waarin u investeert moet aanslaan, uw klanten moeten betalen, er moet niet ingebroken worden in uw bedrijf. Allemaal risico’s. Dat hoort nu eenmaal bij het ondernemerschap. Zolang alles goed gaat, verdient u er met uw personeel een aardige boterham mee.
 
Kent u alle risico’s? Ook voor uw personeel en uw materieel?
Maar wat als er plotseling een ongeval met een machine gebeurt? Een medewerker gevaarlijke stoffen binnenkrijgt? Of als iemand uitvalt omdat hij of zij te zwaar werk heeft, of te veel? Dan staat de productie stil, of moet u het met een persoon minder doen. Daar komen nog de kosten van verzuim en mogelijke reparaties bij. Bovendien brengt het uw goede naam in gevaar en kunt u te maken krijgen met financiële claims. Kortom, behoorlijke risico’s!

Met een RI&E zet u deze risico’s op een rij. Zo kunt u ze gericht aanpakken!
U heeft vast wel eens gehoord van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, ofwel RI&E. Een RI&E is eigenlijk twee dingen: een LIJST met alle arbeidsrisico’s in uw bedrijf en een PLAN voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. Dus ook het financiële risico.
 
De RI&E is VERPLICHT voor iedere ondernemer met personeel!
Een RI&E is belangrijk. Zo belangrijk, dat de overheid de RI&E via de Arbowet verplicht heeft gemaakt voor alle ondernemers met personeel. Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) controleert hier dan ook op. Ook steeds meer verzekeraars verplichten een RI&E.
 
Geen RI&E of plan van aanpak? Dat kan veel geld kosten.
Het niet kunnen tonen van een RI&E of plan van aanpak is direct beboetbaar. De normbedragen voor boetes zijn maximaal respectievelijk €4.500,- voor het ontbreken van een RI&E en €3.000,- voor het ontbreken van een plan van aanpak. Het aantal medewerkers bepaalt uiteindelijk de hoogte van de boete.
Normbedragen gelden voor bedrijven met meer dan 500 medewerkers. Voor bedrijven met minder medewerkers geldt het volgende percentage:
•             bedrijven of instellingen met minder dan 5 werknemers betalen 10%;
•             bedrijven of instellingen met 5 tot en met 9 werknemers betalen 20%;
•             bedrijven of instellingen met 10 tot en met 39 werknemers betalen 30%;
•             bedrijven of instellingen met 40 tot en met 99 werknemers betalen 50%;
•             bedrijven of instellingen met 100 tot en met 249 werknemers betalen 60%;
•             bedrijven of instellingen met 250 tot en met 499 werknemers betalen 80%.

Wanneer een bedrijf met 7 medewerkers geen RI&E heeft, dan kan een boete worden opgelegd van €900,- (20% van €4.500,-). Voor de duidelijkheid: dat is geen afkoopsom. Er moet nog steeds een RI&E worden opgesteld.
 
Een RI&E zelf doen
Er zijn tal van branche specifieke methodieken (www.RIE.nl) om een RI&E zelf uit te voeren. Een gecertificeerde kerndeskundige moet dan nog wel toetsen op betrouwbaarheid en volledigheid: de RI&E-toets. Onder bepaalde voorwaarden hoeft de werkgever met minder dan 25 medewerkers de RIE niet te laten toetsen. Dit is als een goedgekeurd branche specifiek RI&E-instrument wordt gebruikt. Op www.RIE.nl wordt een goedgekeurde erkende RI&E aangegeven met onderstaand icoontje:
 
Wel een toets
Heeft de RI&E geen erkenning en wordt er meer dan 40 uur arbeid per week verricht, dan moet altijd een toets worden ondergaan. Dit is een toets door een kerndeskundige met bedrijfsbezoek. Remedie Arbo heeft de beschikking over dergelijke kerndeskundigen die de toetsing van uw RI&E kunnen verzorgen. Een toets bestaat uit de volgende onderdelen:

Ondernemen is risico’s lopen

  • Doornemen van de opgestelde RI&E inclusief plan van aanpak;
  • Gesprek met de uitvoerder van de RI&E;
  • Toetsende rondgang op locatie;
  • Toetsingsrapport. 

Geen toets
Heeft de organisatie minder dan 25 medewerkers en wordt gebruik gemaakt van een RI&E met erkenning of wordt er minder dan 40 uur per week arbeid verricht, dan is een RI&E-toets niet noodzakelijk.
 
De RI&E uitbesteden?
Wanneer uw bedrijf geen tijd en/of kennis heeft over de uitvoering van de RI&E, kan Remedie Arbo die uitvoeren. Wij zijn gespecialiseerd in de uitvoering. Deze bestaat uit de volgende stappen:

  • Gesprek met de arboverantwoordelijke persoon of personen binnen de organisatie;
  • Gesprekken met medewerkers;
  • Rondgang op de locatie(s) en indien van toepassing enkele projectlocaties;
  • Rapportage: De knelpunten worden in matrix-vorm gerapporteerd. Per knelpunt wordt een risico-klasse en een aanbeveling gegeven. Wanneer de kolommen daarachter worden aangevuld (te nemen maatregel, verantwoordelijke, uitvoeringsdatum en datum daadwerkelijk gereed) ontstaat een plan van aanpak. De rapportage wordt daarom naast pdf ook als Word-bestand aangeboden.
  • Beoordeling van het door u opgestelde plan van aanpak.

Eindresultaat is een getoetste RI&E.

De RI&E en corona
Aangezien het er steeds meer op lijkt dat we voorlopig nog niet van het coronavirus af zijn, is het nodig en verplicht om in uw risico-inventarisatie en evaluatie de risico’s omtrent corona en de maatregelen die u heeft getroffen om besmetting te voorkomen op te nemen. De inspectie SZW kan hier op handhaven. Is de werkplek corona-proof ingericht? Zijn er afspraken ten aanzien van bezoekers, klanten? Zijn medewerkers voldoende op de hoogte van welke voorzorgsmaatregelen ze moeten nemen? Is de BHV-organisatie aangepast aan het onderwerp corona?
Ook moeten nieuwe risico’s, die voortkomen uit de maatregelen omtrent corona, worden meegenomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het thuiswerken?

Heeft u een recente RI&E maar één van voor coronatijd, dan dient u uw RI&E nog aan te vullen op het arbeidsrisico corona en eventueel op het arbeidsrisico thuiswerk (indien van toepassing).
 
De RI&E zal worden uitgevoerd door Remedie Arbo.