Ziekteverzuimbeleid & - begeleiding

In het ziekteverzuimbeleid wordt beschreven wat de procedures zijn bij ziekte en verzuim. Welke verwachtingen zijn er vanuit de werkgever? Wat wordt er tijdens verzuim verwacht van een werknemer. In een ziekteverzuimbeleid wordt alles besproken en geeft weer hoe een werkgever omgaat met ziekte en verzuim.

 

Uitvoeren Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Als ondernemer loopt u risico's; dat weet u als geen ander. Wat als een van uw medewerkers plotseling een ongeval krijgt met een machine? Of een van uw medewerkers gevaarlijke stoffen binnenkrijgt? Of als iemand uitvalt omdat hij of zij te zwaar werk heeft, of te veel, of omdat de werkplek niet goed is ingericht? Dan stagneert het werk. Daar komen nog de kosten van verzuim en mogelijke vervanging bij. Bovendien brengt het mogelijk uw goede naam in gevaar en kunt u te maken krijgen met financiële claims. Kortom, behoorlijke risico's!

U heeft vast wel eens gehoord van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, oftewel RI&E. Een RI&E is eigenlijk twee dingen: een LIJST met alle (veiligheids- en gezondheids) risico's in uw bedrijf, en een PLAN voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico's voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. Dus ook het financiële risico.

Een RI&E is voor iedere ondernemer met personeel verplicht!

 

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Vanuit de Arbowet bent u als werkgever verplicht tot het toewijzen van een of meerdere BHV-ers. Wanneer er zich een situatie voordoet op de werkvloer die direct gevaar oplevert, moeten
BHV-ers gelijk in staat zijn om actief te handelen naar de situatie. Hoeveel BHV-ers heeft uw organisatie?

Remedie Arbo geeft de mogelijkheid om uw werknemer(s) om te scholen als BHV-er.

 

Verzuimpreventie

Het aanpakken van ziekteverzuim kent vele onderdelen. De meeste aandacht gaat uit naar de begeleiding en re-integratie van een zieke werknemer. Maar het voorkomen van verzuim staat meestal niet op het prioriteitenlijstje. Met een preventief verzuimaanpak wordt er een analyse gegeven over het ziekteverzuim in
uw organisatie. Hierin wordt gekeken naar:
- de verzuimcijfers

- bevindingen door een bedrijfsarts

- de arbo

- eerste bedrijfsongevallen

- exitgesprekken

Vanuit de analyse wordt een gericht preventieve aanpak opgesteld en is het daarmee mogelijk om deze uit te voeren. Dit ter verbetering en de aanpak van verzuim.

 

Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)

Geen werkgever zit te wachten op een hoog ziekteverzuim. U wilt juist graag dat uw werknemers met veel plezier, fit en vitaal naar het werk komt. Maar lichamelijk zwaar werk brengt wel risico’s met zich mee. Met een Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek wordt er gekeken naar gezondheidsrisico’s en lichamelijke afwijkingen. U krijgt na het onderzoek
advies en hulpmiddelen om risico’s te voorkomen.

Aanstellingskeuring

Een aanstellingskeuring is een onderzoek die door een bedrijfsarts wordt uitgevoerd tijdens het einde van een sollicitatietraject.
Voor verschillende functies dient een werknemer te voldoen aan de medische eisen die gekoppeld zijn aan de functie.

De keuring zal bestaan uit een vragenlijst, een gesprek en eventueel een bloed,- en conditietest.

 

Remedie Arbo kan deze keuring voor u verrichten.